Scada nadzorni sistemi

SCADA sistem je v današnjem času nenadomestljiv del vsakega proizvodnega procesa. Uporabnik preko grafičnega vmesnika nadzoruje proizvodni proces, kjer so mu v pomoč dnevni izpiski obratovalnih podatkov, trendi obratovalnih podatkov, sporočila o motnjah oziroma napakah, ki se pošljejo preko SMS sporočila ali elektronskega sporočila izbranim uporabnikom, oddaljen dostop, ki uporabnikom omogoča nadzorovanje in odpravo napak na daljavo.

To so bistvene lastnosti SCADA sistemov, katere prinašajo večjo zanesljivost, fleksibilnost in varnost vsakemu proizvodnemu procesu!

Pri izgradnji SCADA sistemov se držimo načela, da izdelamo pregleden in enostaven grafični vmesnik za uporabnikovo uporabo. S tem želimo bodočim uporabnikom omogočiti čim hitrejšo prilagoditev na nov način dela, ter hitro in učinkovito uvajanje novih kadrov in kar je najpomembnejše odličen nadzor nad celotnim proizvodnim procesom!

Naše rešitve

Leta 2006 je podjetje Fieko d.o.o. začelo z lastno proizvodnjo električne energije z BIO plinom. Kmalu po zagonu prvega BIO generatorja smo v našem podjetju opravili analizo obstoječega proizvodnega procesa z namenom, da smo ugotovili koliko je proizvodnja odvisna od interakcij človeka. Analiza je pokazala, da sta bili vgrajeni kontrolna in krmilna oprema zastareli in zato nista bili zmožni ustrezno voditi celotnega proizvodnega procesa, v katerega je bilo vključeno še proizvajanje električne energije. Na podlagi analize smo naredili načrt posodobitve kontrolne in krmilne opreme. Krmilna oprema je bila skoraj v kompletu zamenjana z novodobnimi PLC krmilniki in v upravni stavbi je bil nameščen nadzorni računalnik s SCADA sistemom, kateri prikazuje vse delovne parametre proizvodnega procesa.

Avtomatizirani so bili naslednji sklopi:

  • Nadzor nad delovanjem BIO generatorjev
  • Nadzor nad proizvodnjo BIO plina
  • Nadzor nad plinohrami
  • Nadzor nad kotlovnico
  • Vključitev in nadzor nad manjšimi pod procesi
  • SMS sporočanje kritičnih napak
  • Oddaljen dostop za odpravljanje napak med delovanjem

SCADA nadzorni sistem 1

SCADA nadzorni sistem 2

SCADA nadzorni sistem 3