Naše rešitve    
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
     
 
 • Nadzor nad delovanjem BIO generatorjev
  Uporabniki lahko preko nadzornega računalnika spremljajo vse delovne parametre obeh BIO generatorjev v katerem koli trenutku. Preko trendov opazujejo delovanje in tako lahko hitro opazijo nepravilnosti v delovanju in tudi hitro določijo kateri del sistema vpliva na samo napako. Preko nadzornega računalnika pa tudi upravljajo s kakšno močjo naj obratujeta omenjena BIO generatorja. V ročnem delovanju sami nastavijo delovno moč. V avtomatskem delovanju pa se moč regulira, glede na količino plina v plinohramih in tudi glede na čas v dnevu.
 • Nadzor nad proizvodnjo BIO plina
  Kontrola nad proizvodnjo BIO plina je ključnega pomena za samo proizvajanje električne energije, zato so uporabniku vsi obratovalni podatki gnilišč prikazani na enem mestu. Kontrolira se tlak, temperatura, prisotnost žvepla in kisika v samih gniliščih. V primeru, da gre vrednost določenega parametra izven idealnega območja je uporabnik na to takoj opozorjen. Vsi obratovalni parametri se beležijo v skupno bazo podatkov. Tako lahko uporabniki opravljajo tudi številne analize in s tem bolje nadzorujejo samo proizvodnjo BIO plina.
 • Nadzor nad plinohrami
  Sistem uporabnikom prikazuje glavne parametre plinohrama: pot plina, količina plina in tlaki na pomembnih odsekih samega plinovoda od gnilišč do BIO generatorjev. Pot plina lahko uporabniki sami definirajo preko električnih ventilov ali pa za to poskrbi logika, ki BIO generatorjema vedno zagotovi dotok BIO plina. Samo stanje plinohramov oziroma količina shranjenega plina v plinohramih je pomembna, saj se na podlagi količine plina avtomatsko regulira delovna moč BIO generatorjev.
  Nadzor nad kotlovnico
  Kotlovnica igra ključno vlogo pri zagotavljanju optimalnih delovnih pogojev za proizvodnjo BIO plina, saj morajo imeti gnilišča zagotovljena stalno delovno temperaturo. Uporabniki tako preko nadzornega sistema nadzorujejo temperature v vodih in regulirajo peči na plin in nafto.
 • Vključitev in nadzor nad manjšimi pod procesi
  Poleg vseh že opisanih procesov smo v celotni nadzorni sistem vključili tudi manjše pod procese, kateri pospešujejo proizvodnjo BIO plina. Ti procesi se izvajajo avtomatsko, ko sistem zazna padanje proizvodnje BIO plina ali pa jih uporabniki zaženejo sami. Ko je delovni cikel pod procesa končan, sistem izpiše poročilo o delovanju tega pod procesa. Te izpise nato delavci arhivirajo, ker preko teh izpisov vodstvo podjetja opravlja številne analize o sami proizvodnji BIO plina in električne energije.
 • SMS sporočanje kritičnih napak
  Proizvodnja električne energije se ne sme prekiniti, saj bi to za organizacijo pomenilo izgubo dobička. Da bi to v čim večji meri preprečili, nadzorni sistem stalno pregleduje vse delovne parametre in v primeru, da zazna določeno nepravilnost, o tej nepravilnosti takoj opozori dežurnega delavca. Nadzorni sistem takoj pošlje SMS sporočilo z vsebino napake. Delavcu je na nadzornem računalniku v pomoč pregled seznam napak, kjer lahko prebere podroben opis napake, ter tudi navodila za njeno odpravo.
 • Oddaljeni dostop
  Preko oddaljenega dostopa dežurni delavec izven delovnega časa (nedelje in prazniki) spremlja delovanje celotnega sistema in v primeru napake, to napako preprosto odpravi.

 
 
pdf_icon Presentation: Automation of BIOGAS power plant
 
You need flash player 8 installed to view this page! - Za ogled strani morate imeti nameščen flash player 8!