Elektronski merilnik nivoja
ekn_dim1

Elektronska kontrola nivoja EKN-001 je namenjena kontroli nivoja tekočine v rezervoarju. Naprava je sestavljena iz kontrolne sonde in prikazovalnika z alarmi. Kontrolna sonda je nameščena na rezervoarju in je 10 cm krajša od višine rezervoarja. Kontrolna sonda in prikazovalnik sta med seboj povezana s kablom. Pri praznem rezervoarju na prikazovalniku kontrolna svetilka sveti rdeče. Ko nivo tekočine naraste nad minimalni nivo 50 cm, kontrolna svetilka zasveti zeleno, kar pomeni, da je vzpostavljeno normalno stanje. Ko nivo goriva doseže zgornjo kritično točko (230 cm) kontrolna svetilka ugasne. Ko je nivo v predpisanih mejah kontrolna svetilka zasveti zeleno. Kadar nivo pade pod pred nastavljeno vrednost se sprožita svetlobni (kontrolna svetilka se obarva rdeče) in zvočni signal, ki vas opozorita, da imate v rezervoarju npr. le še 50 cm goriva. Zvočni signal se izklopi s pritiskom na tipko IZKLOP ZVOČNEGA SIGNALA. Minimalni in maksimalni nivo lahko zvezno nastavljamo. Če je potrebno omenjene nastavitve spremeniti sporočite proizvajalcu naprav, ki bo na podlagi vaših zahtev spremenil nastavitve. Če v naprave posegajo nepooblaščene osebe proizvajalec ne zagotavlja pravilnega delovanja elektronske kontrole nivoja.
Točnost prikaza nivoja goriva je priporočljivo vsaj enkrat letno preveriti in po potrebi napravo umeriti.

Točnost prikaza nivoja goriva je priporočljivo vsaj enkrat letno preveriti in po potrebi napravo umeriti.

pdf_ekn Navodila za uporabo elektronskega merilnika nivoja (v pripravi...)

 

 
Tehnični podatki:  
 

Napajalna napetost: 220V 50Hz, 24V 50Hz
Poraba: 25mA
Mer. območje: 0 do 200cm
Relejni izhod: 6A 250V 50Hz
Nap. izhod 0-5V
Mer. zanesljivost: +-1%
+-1digit
Tem. delovanja: -10 do +60oC
Tem. sklad.: -20 do +80oC
Oblika: 160X80X55mm
prizmatična
Način zapiranja: IP20


You need flash player 8 installed to view this page! - Za ogled strani morate imeti nameščen flash player 8!