Elektronski merilnik medplaščnega prostora
ekt_dim1

Elektronska kontrola tesnosti EKT-001 je namenjena kontroli tesnosti v medplaščnem prostoru rezervoarja. Naprava je sestavljena iz prikazovalnika z alarmi ter plastične cevi, ki služi za povezavo med kontrolnikom in merilnim mestom. Pri praznem medplaščnem prostoru rezervoarja na prikazovalniku kontrolna svetilka sveti rdeče. Ko medplaščni prostor napolnimo z inertnim plinom in tlak naraste nad spodnjo nastavljeno vrednost (0,015 bar), kontrolna svetilka ugasne, kar pomeni, da je vzpostavljeno normalno stanje. V primeru, da tlak v medplačšnem prostoru pade pod prednastavljeno vrednost se sprožita svetlobni (kontrolna svetilka se obarva rdeče) in zvočni signal, ki vas opozorita na napako v sistemu. Zvočni signal lahko izklopite s tipko IZKLOP ZVOČNEGA SIGNALA in obvestite podjetje, ki je sistem vgradilo. Spodnjo mejo lahko zvezno nastavljamo. Če je potrebno omenjeno nastavitev spremeniti nam sporočite in bomo na podlagi vaših zahtev spremenili nastavitve. Če v naprave posegajo nepooblaščene osebe, naše podjetje v tem primeru proizvajalci ne moremo zagotoviti pravilnega delovanja elektronske kontrole tesnosti.

 

pdf_ekt Navodila za uporabo elektronskega merilnika medplaščnega prostora
 
Tehnični podatki:  
 

Nap. napetost: 220V 50Hz
24V-ali 50Hz
Poraba: 25mA
Mer. območje: 0 do 1bar
Relejni izhod: 6A 250V 50Hz
Nap. izhod 0-5V
Mer. zanesljivost: +-1%
+-1digit
Tem. delovanja: -10 do +60oC
Tem. sklad.: -20 do +80oC
Oblika: 160X80X55mm
prizmatična
Način zapiranja: IP45

Merilno območje se na posebno željo lahko spremeni.

You need flash player 8 installed to view this page! - Za ogled strani morate imeti nameščen flash player 8!