Adaptacija strojev
 

Stroje in naprave je v mnogih primerih smotrno generalno obnoviti oziroma nadgraditi. Pri obnovi se zamenja vsa vitalna strojna in elektro oprema. Zagotovi pa se tudi obratovanje v skladu z aktualno zakonodajo na področju varstva pri delu in varovanju okolja.  Pri današnji stopnji avtomatizacije pogosto dosežemo tudi večjo zmogljivost in zanesljivost obnovljenega stroja oziroma naprave. Izboljša se odstotek vložene energije na enoto proizvoda, kar posledično pomeni nižje obratovalne stroške. Izdela se vsa potrebna dokumentacija, kar znatno olajša vzdrževanje takega stroja oziroma naprave. Tudi cena adaptacije je mnogo nižja, kot nabava novega stroja.

 
     
Prenova stikalnih omar in krmilja na proizvodnih linijah oziroma posameznih strojih...
  adaptacija1 adaptacija2

Pogostokrat se izkaže, da so komponente v stikalnih omarah že dotrajane do te mere, da stroj oziroma celotna proizvodnja linija ne deluje več zanesljivo, varno in dovolj hitro. Elektromehanski deli stroja so pa še v zadovoljivem stanju. V takem primeru je investicija v prenovo krmilja in stikalne omare popolnoma upravičena, saj z novim krmiljem in stikalno omaro dosežemo popolnoma delujoč stroj, ki je v skladu z regulativami varnosti pri delu in z novimi krmilnimi komponentami dosežemo še večjo produktivnost samega stroja!

       
Sistemi za krmiljenje ekscentričnih stiskalnic
  dvorocni1 dvorocni2

Ekscentrične stiskalnice imajo kljub svoji starosti še vedno zelo pomembno vlogo v številnih proizvodnih procesih. Krmilje le teh je pa po večini zastarano, posledično ne deluje več zanesljivo in ne ustreza normativom varstva pri delu.
Zato smo izdelali univerzalni sistem za krmiljenje ekscentričnih stiskalnic, kateri dovoljuje številne načine proženja delovnega koraka stiskalnice in je izdelan tako, da izpolnjuje vse normative za varno delo.
Sistem omogoča:

  • enoročno proženje
  • dvoročno proženje
  • nožno proženje
  • avtomatsko proženje (usklajeno delovanje z podajalni mehanizmom)
       
Prenova elektromehanskih delov na proizvodnih linijah oziroma posameznih strojih...
  adaptacija_3 adaptacija_4

Dotrajani elektromehanski deli strojev znižujejo učinkovitost delovanja samega stroja in so pogostokrat glavni razlog, za zastoj v proizvodnji. Z zamenjavo ključnih elektromehanskih delov stroja oziroma proizvodnje linije se izognete nepotrebnim zastojem. Pred menjavo nekega določenega elektromehanskega dela stroja analiziramo obstoječe stanje in na podlagi analize določimo naslednje korake. Vedno stremimo k temu, da z menjavo opreme dosežemo tudi večjo produktivnost stroja in bolj varno uporabo stroja!

       
Kompletna prenova proizvodnjih linij / strojev...
  adaptacija_5

Pred vsako prenovo stroja ali celotne proizvodne linije opravimo temeljito analizo obstoječega stanja. Analiza nam pokaže katere dele stroja je potrebno obnoviti in katere zamenjati. Naročniku tako predstavimo možnosti izboljšav na samem stroju in z veseljem prisluhnemo tudi njegovimi idejami. Sami smo namreč mnenja, da je vsako investicijo potrebno upravičiti s čim večjo produktivnostjo, uporabnostjo in varnostjo same proizvodne linije oziroma samega stroja.

Ko je posodobitev proizvodne linije oziroma stroja končana, izdelamo tudi vso projektno dokumentacijo, katero predamo naročniku. Projektna dokumentacija vsebuje shematski elektro načrt, listo povezav, spisek sestavnih delov z imenom in šifro proizvajalca za lažje naročanje rezervnih delov.

     
Oglejte si še naše ostale projekte...
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
You need flash player 8 installed to view this page! - Za ogled strani morate imeti nameščen flash player 8!